Kapitein (Voorzitter): Pieter Arens

E-mailadres: ketser731@kpnmail.nl
 
   
De Deken-Schrijfster (Secretaris): Carla Kersten

 
 
   
De Deken-Schatbewaarder (Penningmeester): Robbie van den Hoogen

 
 
   
Bestuurslid & Wapenmeester: Marcel Janssen

 
 
 
Bestuurslid:
Peter Janssen
 
 
         
Aalmoezenier: Pastoor G. Kessels
   
 
 
Beschermheer: Dokter R.H.D. Nypels
   
 
 
Ere-lid: Pastoor-Deken H.J. Bouman